Barnkör står med ryggen mot fotografen, framför altaret.
Foto: Jens C Hilner

Barn och familj

Bunkeflo Strandkyrka är en plats för alla, inte minst för barn och deras föräldrar. Här finns söndagsskola för barn, babykaféet Himlagläntan, dramagruppen TeaTro,samt barnkörer för barn och unga i olika åldrar.

Söndagsskola för barn 

I samband med söndagens högmässa erbjuder Bunkeflo Strandkyrka under terminstid söndagsskola för barn fyra år och uppåt. Under högmässan är barnen tillsammans med pedagogen i angränsande rum. Där tänder vi ljus, läser en berättelse och bön. Därefter pysslar vi. Du som har yngre barn som önskar vara med i söndagsskolan får gärna följa med ditt barn. 

Babykaféet HimlaGläntan

Tisdagar och torsdagar kl. 10–12 är du som är hemma med barn välkommen till babykaféet Himlagläntan i Bunkeflo Strandkyrka. Här kan du umgås med andra vuxna och barn, sjunga, leka och fika. Fikan kostar 20 kronor för vuxna. Barn fikar gratis. Det går bra att betala kontant eller med Swish till 123 413 56 46. Ange Himlagläntan i meddelandefältet.

Vid varje träff hålls en andakt speciellt utformad för små barn. Äldre syskon är också välkomna. 

Lokalerna är utrustade med skötbord och mikrovågsugn där du kan värma medhavd mat. Vagnen ställer du inomhus i foajén. 

För mer information, kontakta Jenny Rubensson eller Anna Ekoxe

Himlakul

Vuxna med barn i 3-5 års ålder. Kom och sjung, pyssla och fika med oss. Självklart är småsyskon också välkomna, men vi anpassar verksamheten till de lite äldre barnen. Måndagar kl. 13.30-15.30. Välkomna!

Dramagruppen TeaTro

TeaTro är en dramagrupp för barn i årskurs 1–3. Gruppen träffas på onsdagar kl. 13.45–16.30 och gör olika dramaövningar. Vid varje träff serveras mellanmål innan gruppen startar. Någon gång per termin framträder gruppen i samband med en familjegudstjänst. Om minst fyra barn på samma skola vill vara med i TeaTro kan personal från kyrkan hämta upp barnen på skolan. 

Föranmälan krävs till gruppen. Kontakta Cilene Nyman eller Anna Ekoxe.

 

Någon tar ut ett notblad från en pärm.

Sjung i kör

I Bunkeflo Strandkyrka finns körer för både stora och små som gillar att sjunga. För vuxna finns en traditionell kyrkokör och en vokalensemble. För barnen finns olika barnkörer från förskoleklass och uppåt. Det finns också en nystartad ungdomskör.

Relaterad information

Boka dop

Alla är välkomna att döpas – barn, unga och vuxna. Dopet är en gåva och ett löfte om att Gud alltid har omsorg om dig. Det är en fest för att välkomna livet. Här kan du boka dop i Svenska kyrkan Malmö via webbokningen.

Ett barn sitter och ritar.

Barnkonsekvensanalys

I kyrkans verksamheter gör vi barnkonsekvensanalyser när vi fattar beslut. För att bedöma om beslutets konsekvenser är positiva eller negativa för barnet används FN:s deklaration om barnets rättigheter – barnkonventionen.

Barn använder appen kyrkan på iPad.

Kyrkan – en app för barn

Kyrkan är Svenska kyrkans app för barn i förskoleåldern. I den får du besöka en kyrka för att bland annat spela på orgeln, hälla vatten i dopfunten och måla ett kyrkfönster. I appen finns också korta filmer om dop, begravning, vigsel, jul och påsk.