Samtal kring Bibeln
Foto: Magnus Aronson / IKON

Andlig fördjupning

Andlig fördjupning handlar om att växa i sin tro. I Bunkeflo strandkyrka kan du fördjupa dig i Bibeln och lära dig meditera enligt den ignatianska traditionen. Kom och utforska och väx i tron i gemenskap med andra.

Utforska och väx i din kristna tro

After mass – fördjupa dig i Bibeln

En fördjupad kristen tro slutar inte med bibelläsning - det är i bibelläsningen fördjupningen börjar. Kanske står bibeln i bokhyllan och dammar. Kanske känns tröskeln för hög. Kanske har du själv en god bibelläsningsvana, men längtar efter att samtala och dela ordet med andra?

Under vår och höst ordnar Bunkeflo strandkyrka bibelstudier och bibelförklaringskvällar direkt efter torsdagsmässan kl. 19.50. Varannan torsdag ligger fokus på en specifik bibelbok, och varannan torsdag ett teologiskt eller kyrkohistoriskt tema. Kvällarna är öppna för alla som vill delta. Du behöver inte föranmäla dig.  

Bibelstudier After Mass - De katolska breven

I nya testamentet finns det en brevsamling som brukar kallas 
”de katolska breven”. Under sju bibelstudiekvällar går vi igenom vart och ett av de katolska breven. Vem har skrivit dem? 
Vilket är deras budskap?

7/9 - Jakobsbrevet

21/9 – Första Petrusbrevet

5/10 – Andra Petrusbrevet

19/10 – Första Johannesbrevet

2/11 – Andra Johannesbrevet

16/11 – Tredje Johannesbrevet

30/11- Judasbrevet

För mer information kontakta: adam.illi@svenskakyrkan.se

Bibelstudier After Mass - Liknelsen om den förlorade sonen

Efter torsdagsmässan kl 19.50
12/10, 26/10, 9/11, 23/11

En av Jesu mest kända liknelser är liknelsen om den förlorade sonen, en liknelse som vissa hävdar kan fungera som en tolkningsnyckel för att förstå all Jesu undervisning eller t.o.m. hela Bibelns undervisning om Guds kärlek till människan. Vid fyra tillfällen kommer vi att fördjupa oss i denna liknelse och hur den tolkats av enskilda personer i kyrkohistorien, både konstnärer och teologer. 

Samtalsledare: Christian Sturesson, präst

 

Bibeltolkning i form - en meditativ skapandegrupp

Varje träff börjar inne i kyrkorummet för en inledning med fokus på söndagens texter och ett utvalt bibelord, vilket vi sen har som grund för vårt skapande och kreativa flöde. I slutet på terminen har vi en utställning där våra berättelser om Guds närvaro visas fram genom olika material och former. Under våren kommer vi även en dagsretreat där tystnad, skapande och andlig fördjupning är i centrum.
Måndagar 18 september- 18 december kl. 18-20.15 i Bunkeflo strandkyrka

Anmälan och mer info, kontakta Cilene Nyman. 

Ignatiansk bibelmeditation

Varannan måndag kl. 18.30 har du möjlighet att delta i bibelmeditation och bön enligt ignatiansk anda i Bunkeflo strandkyrka. Måndagar jämna veckor 4 september - 11 december  kl. 18.30-20.30

Metoden härstammar från den spanske katolske 1500-talsprästen och mystikern Ignatius av Loyolas andliga övningar och är ett sätt att be, att tänka kring beslut och ett sätt att leva med Gud i vardagen. 

Kvällarna är öppna för alla som vill delta och du behöver inte föranmäla dig. Under en 30 minuter lång bibelmeditation under tystnad får du vila i och fokusera  på din personliga relation till Gud. Meditationen avslutas med en ”pratrunda”, där de som vill delar de tankar som väcks. Ingen annan kommenterar. Därefter kan den som vill ge gensvar på vad som väckts utifrån vad andra delat. Ta gärna med en egen bibel.

Relaterad information

Text insprängd i asfalten.

Andlig fördjupning i Svenska kyrkan Malmö

Svenska kyrkan Malmö erbjuder flera olika vägar och möjligheter för dig som är nyfiken på kristen tro och vill fördjupa dig i din andlighet, till exempel bibelgrupper, pilgrimsvandringar, meditation, bibliodrama, kurser i enneagrammet, retreater och katekumenat.

Ung kvinna med hörlurar lyssnar på mobilen.

Tid med Gud hemma

Det finns många appar och poddar med kristen inriktning, gratis att ladda ner eller lyssna på där appar och poddar finns. Svenska kyrkan har också ett eget Spotifykonto med spellistor på olika teman. SVT och Sveriges radio sänder helgmålsringning och gudstjänster.

Närbild på en väggklocka som visar tiden en minut i tolv.

Kyrkoåret

Kyrkoåret är kyrkans egen kalender. Olika bibeltexter är kopplade till de olika veckorna i kalendern. Den första dagen i kyrkoåret är söndagen den första advent.

En bibel ligger uppslagen på ett bladguldsmyckat altare.

Kyrkoårets bibeltexter

Läs bibeltexterna för de olika helgdagarna under kyrkoåret.

Döpas som vuxen

Det finns ingen åldersgräns för dop

I Sverige är det vanligast att man döps som barn, men det finns ingen åldersgräns för dop. Många döps också som unga i samband med konfirmation eller i vuxen ålder. 

En gång döpt, alltid döpt

Genom dopet blir du medlem i Svenska kyrkan. Många döps därför i samband med att de ansöker om att få bli medlemmar i kyrkan. Är du tidigare döpt i annat ett kristet samfund behövs inget nytt dop. Ett kristet dop gäller alltid. Om du vill kan du be om en ceremoni där du får bekräfta ditt dop.

Frågor kring att döpas som vuxen

För mer information om att döpas som vuxen, kontakta Svenska kyrkan Malmös växel 040-27 90 00 och be att få prata med en präst.

Konfirmeras efter åttan eller som vuxen

Blev du inte konfirmerad som tonåring? I din församling erbjuds alltid en möjlighet att konfirmeras som vuxen.