Samtal kring Bibeln
Foto: Magnus Aronson / IKON

Andlig fördjupning

Andlig fördjupning handlar om att växa i sin tro. I Bunkeflo strandkyrka kan du fördjupa dig i Bibeln och lära dig meditera enligt den ignatianska traditionen. Kom och utforska och väx i tron i gemenskap med andra.

Utforska och väx i din kristna tro

After mass – fördjupa dig i Bibeln

En fördjupad kristen tro slutar inte med bibelläsning - det är i bibelläsningen fördjupningen börjar. Kanske står bibeln i bokhyllan och dammar. Kanske känns tröskeln för hög. Kanske har du själv en god bibelläsningsvana, men längtar efter att samtala och dela ordet med andra?

Under våren ordnar Bunkeflo strandkyrka bibelstudier och bibelförklaringskvällar direkt efter torsdagsmässan kl. 19.50. Kvällarna är öppna för alla som vill delta.   

After mass 

Kolosserbrevet: Han har frälst oss från mörkrets välde
med Christian Sturesson

Kolosserbrevet är i kronologisk ordning det åttonde brevet Paulus skrev och församlingen i Kolossai hade aldrig mött honom personligen. Brevet är kort, koncist och tydligt kristuscentrerat. Vid fyra tillfällen kommer vi studera brevet på djupet och förhoppningsvis upptäcka hur det är relevant för oss idag.

Tid: Efter stilla mässan (ca kl 19:45) 25/1, 8/2, 22/2, 7/3


Till trons försvar

med Adam Illi

Kan man vara Kristen? I en tid och ett samhälle där Kristen tro ofta förstås som något föråldrat, förlegat och irrelevant - hur kan vi kristna ”svara för vårt hopp”? (1 Pet 3:15)
I denna samtalsgrupp rustar vi oss med goda argument för Kristen tro. I gruppen samtalar vi utifrån Rebecca McLaughlins bok “Kristen tro mot väggen: Tolv tuffa frågor till världens största religion”. Alla som vill delta i samtalsgruppen får denna bok. Vi läser ett par kapitel inför varje träff. Därför behöver man anmäla att man avser delta i gruppen senast 8:e februari.

Tid: Efter stilla mässan (ca kl 19:45) 15/2, 29/2, 14/3, 11/4, 25/4

Glimtar ur Mose liv
med Björn Gustavsson

Vi följer Mose på hans livsvandring, uppväxten, uttåget ur Egypten, berget och vandringen.
Vi funderar på vad dessa skeenden betyder för oss och vad de har med Jesus att göra. 

Tid: Efter stilla mässan (ca kl 19:45) 21/3, 4/4, 18/4, 2/5

Bibeltolkning i form - en meditativ skapandegrupp

Varje träff börjar inne i kyrkorummet för en inledning med fokus på söndagens texter och ett utvalt bibelord, vilket vi sen har som grund för vårt skapande och kreativa flöde. I slutet på terminen har vi en utställning där våra berättelser om Guds närvaro visas fram genom olika material och former. .
Måndagar kl. 18-20.15 i Bunkeflo strandkyrka

Anmälan och mer info, kontakta Cilene Nyman. 

Ignatiansk bibelmeditation

Varannan måndag kl. 18.30 har du möjlighet att delta i bibelmeditation och bön enligt ignatiansk anda i Bunkeflo strandkyrka. Måndagar jämna veckor 4 september - 11 december  kl. 18.30-20.30

Metoden härstammar från den spanske katolske 1500-talsprästen och mystikern Ignatius av Loyolas andliga övningar och är ett sätt att be, att tänka kring beslut och ett sätt att leva med Gud i vardagen. 

Kvällarna är öppna för alla som vill delta och du behöver inte föranmäla dig. Under en 30 minuter lång bibelmeditation under tystnad får du vila i och fokusera  på din personliga relation till Gud. Meditationen avslutas med en ”pratrunda”, där de som vill delar de tankar som väcks. Ingen annan kommenterar. Därefter kan den som vill ge gensvar på vad som väckts utifrån vad andra delat. Ta gärna med en egen bibel.

Relaterad information

Text insprängd i asfalten.

Andlig fördjupning i Svenska kyrkan Malmö

Svenska kyrkan Malmö erbjuder flera olika vägar och möjligheter för dig som är nyfiken på kristen tro och vill fördjupa dig i din andlighet, till exempel bibelgrupper, pilgrimsvandringar, meditation, bibliodrama, kurser i enneagrammet, retreater och katekumenat.

Ung kvinna med hörlurar lyssnar på mobilen.

Tid med Gud hemma

Det finns många appar och poddar med kristen inriktning, gratis att ladda ner eller lyssna på där appar och poddar finns. Svenska kyrkan har också ett eget Spotifykonto med spellistor på olika teman. SVT och Sveriges radio sänder helgmålsringning och gudstjänster.

Närbild på en väggklocka som visar tiden en minut i tolv.

Kyrkoåret

Kyrkoåret är kyrkans egen kalender. Olika bibeltexter är kopplade till de olika veckorna i kalendern. Den första dagen i kyrkoåret är söndagen den första advent.

En bibel ligger uppslagen på ett bladguldsmyckat altare.

Kyrkoårets bibeltexter

Läs bibeltexterna för de olika helgdagarna under kyrkoåret.

Döpas som vuxen

Det finns ingen åldersgräns för dop

I Sverige är det vanligast att man döps som barn, men det finns ingen åldersgräns för dop. Många döps också som unga i samband med konfirmation eller i vuxen ålder. 

En gång döpt, alltid döpt

Genom dopet blir du medlem i Svenska kyrkan. Många döps därför i samband med att de ansöker om att få bli medlemmar i kyrkan. Är du tidigare döpt i annat ett kristet samfund behövs inget nytt dop. Ett kristet dop gäller alltid. Om du vill kan du be om en ceremoni där du får bekräfta ditt dop.

Frågor kring att döpas som vuxen

För mer information om att döpas som vuxen, kontakta Svenska kyrkan Malmös växel 040-27 90 00 och be att få prata med en präst.

Konfirmeras efter åttan eller som vuxen

Blev du inte konfirmerad som tonåring? I din församling erbjuds alltid en möjlighet att konfirmeras som vuxen.