Foto: Kristina Strand Larsson

Onsdagsaktiviteter

Möte, samtal och gemenskap

Under terminen kommer onsdagarna bli en dag för olika verksamheter och möten:

1:a onsdagen Gubbröra

2:a onsdagen Syjunta

3:e onsdagen Bokklubb - Vår första bok ”Nemesis” av Philip Roth (Bonnier 2015) introducerar vi vid vår första träff och samtalar om månaden efteråt. Går att beställa på nätet eller ladda ner som e-bok.

 

4:e onsdagen ”Livets mysterier” - en grupp för existentilella frågor. Anmälan sker per termin och blir en sluten grupp.

Anmälan till verksamheterna via: mallorca@svenskakyrkan.se
 

Välkommen!