Stötta Svenska kyrkan Mallorca

Bli medlem, ge en gåva, ge av din tid

Svenska kyrkans verksamhet på Mallorca, de övriga baleariska öarna samt i och kring Barcelona, bygger på vår gemensamma vilja och insats för att den ska finnas. Kyrkan i Palma är en levande och diakonal församling, en liten bit Sverige och Svenska kyrkan, även om vi finns i Spanien. Är man medlem eller ger en gåva är man med. Det är ett konkret sätt att visa att du vill att kyrkan ska finnas och att du är beredd att stödja.

I Sverige tas kyrkoavgiften in via skattesedeln. I Spanien måste man själv vara aktiv för att vara medlem i Svenska kyrkan här. Det är fullt möjligt att samtidigt vara medlem i Sverige och på Mallorca. Vi behöver varandra, kyrkan sina medlemmar och medlemmarna sin kyrka. 

Du kan också ge en gåva eller bidra med din tid som volontär.

Tack för att Du vill vara med!

Carin Saracco, kyrkoherde och Jan Winblad von Walter, ordförande i kyrkorådet

Medlemskap

Utan våra medlemmar kan vi inte fungera - det är vi tillsammans som är Svenska kyrkan Mallorca.

Ge en gåva

Du kan bidra ekonomiskt till Svenska kyrkan Mallorca och dess verksamhet.

Att vara volontär

Du kan ge av din tid