Bli Medlem i Svenska Kyrkan Mallorca

Svenska kyrkan Mallorca är beroende av sina medlemmar. Utan våra medlemmar fungerar vi inte - det är vi tillsammans som är Svenska kyrkan Mallorca.

Svenska kyrkan i utlandet har tre ledord:

TRO – Vi tror på en kyrka där tro växer ur en upplevelse av tillhörighet. Därför vill vi vara ett sammanhang av mänsklig gemenskap och samhörighet för att inspirera, underhålla och utveckla människors tro.    

ÖPPENHET – Vi vill vara en kyrka som är förankrad i våra egna traditioner och tolkningar. Där vi visar respekt för varandras särart och olikheter, och ärligt och generöst lyssnar och försöker förstå den andre genom att visa mod att möta varandra, det annorlunda och vår omvärld.    

HOPP – Som kyrka i utlandet vill vi skapa en miljö där människor får utvecklas. Hoppets riktning är framåt, i en ständig resa där vi som kyrka får vara varandras medvandrare.  

ATT VARA MEDLEM i Svenska kyrkan mallorca

Med ditt medlemskap bidrar du till gudstjänster, vigslar, dop, kör, barnverksamhet, bibliotek, bokklubb, gubbröra, musik, julbasar, samtal, andakter, sjukhusbesök, julbord, diakoni, valborgsfirande, temakvällar, och mycket, mycket mer.

Som medlem i församlingen på Mallorca kan du utan kostnad låna böcker från vårt bibliotek. Du kan också delta i församlingens aktiviteter till rabatterat pris.

Behöver du en underskrift till ditt levnadsintyg är det gratis för medlemmar.

Till våra medlemmar skickar vi hälsningar och information via e-post. 

Vi har ett medlemskap i Svenska kyrkan Mallorca:

  • Enskilt medlemskap 40 €/år (eller 450 skr/år via swish), barn under 16 år ingår i vårdnadshavarens medlemskap.

Teckna medlemskapet via formuläret här nedan. När du skickat in det får du inom kort ett mail med betalningsinformation; bankkontonummer och Swishnummer.