Foto: Bild av Gerd Altmann från Pixabay

Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens förtroendevalda

Kyrkorådet är församlingens styrelse och dess huvudsakliga uppgift är att förvalta församlingens finanser och tillgångar. Kyrkorådet står för styrningen av församlingen och kyrkoherden leder församlingens verksamhet genom de fyra grundläggande uppgifterna; fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission.