Dop, konfirmation och begravning

Kyrkan finns där genom hela livet - här kan du läsa mer om dop, konfirmation och begravning i Svenska kyrkan Mallorca.