Dop, konfirmation och begravning

Kyrkan finns där genom hela livet - här kan du läsa mer om dop, konfirmation och begravning i Svenska kyrkan Mallorca.

Dop

Att döpas i Svenska kyrkan Mallorca är som att döpas i Sverige.

Begravning

Vid dödsfall på Mallorca finns det möjlighet att hålla begravningsgudstjänst eller minnesgudstjänst i Svenska kyrkan i Palma