Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kör & Musik

kom och sjung du med

Musik i gudstjänsten

Ett uppskattat inslag i gudstjänsten är musikmedverkan; både solosång, körsång och instrumentalt. Många svenska körer kommer till Mallorca på körresa. I Svenska kyrkan i Palma firar vi gudstjänst kl.18:00  på söndagar där sång och musik får ta mycket plats.

Om Du planerar att resa till Palma med Din kör, hör av Dig till kyrkans kantor, så kan hon boka in Din kör. Först till kvarn har vi som princip.

Kyrkokören

Välkommen att dela sångarglädjen med oss. Du som är på Mallorca en kortare eller längre tid - kom med och sjung i kören. Att sjunga ger välbefinnande och glädje och att dessutom få dela den upplevelsen med andra, är friskvård i allra högsta grad. Kören övar på tisdagar klockan 19.30-21.00

Kören medverkar under terminen vid gudstjänster, och anda aktiviteter såsom julbasaren, valborgs- och midsommarfirande.