Kör och musik

Just nu har vi ingen musiker hos oss på Mallorca och därför ingen kör. Om du skulle vara intresserad att leda kören idèellt så hör av dig till någon av oss präster.

Musik uttrycker det som inte kan sägas, men som är omöjligt att hålla tyst om.

Victor Hugo

I Svenska kyrkan finns en mångårig, musikalisk tradition. Att spela och sjunga är ett sätt att uttrycka vår tro. I våra gudstjänster finns ett växelspel mellan ord och musik, en puls. I kyrkan i Palma finns orgel, piano och gitarr och de används i psalmsången i gudstjänsterna. Det är gott att få sjunga tillsammans. 

OBS: För närvarande saknar Svenska kyrkan Mallorca en utsänd musiker.

Svenska kyrkans kör 

Du som är på Mallorca en kortare eller längre tid - kom med och sjung i kören. Att sjunga ger välbefinnande och glädje och att dessutom få dela upplevelsen med andra, är friskvård i allra högsta grad. 

Kören fikar och övar på tisdagar kl. 19-21. Vi börjar med en enkel smörgåsfika och sjunger sedan från kl. 19.30.

Kören medverkar under terminerna vid gudstjänster, och andra aktiviteter som t.ex. julbasaren och valborgsfirandet.

Välkommen att dela sångarglädjen hos oss.

OBS: Kören saknar just nu körledare eftersom Svenska kyrkan Mallorca inte har en utsänd musiker för närvarande. Kören hoppas dock kunna fortsätta på något sätt under hösten.

Körbesök

Svenska körer kommer ofta till Mallorca på körresa. Det är extra roligt om en gästande kör vill sjunga i söndagens gudstjänst i Svenska kyrkan i Palma.  

Om du planerar att resa till Palma med din kör, hör av dig till kyrkan, så kan vi boka in er. Först till kvarn har vi som princip.