Foto: Thomas Engström

Gudstjänst

På Mallorca firar vi gudstjänst varje söndag året runt.

Varje människa kan möta Gud var som helst och när som helst. Men det finns en kraft i att möta Gud tillsammans. Gudstjänsten är församlingens hjärta och där får vi ta emot Guds tjänst till oss och kraft att möta vardagen.

En gudstjänst växlar. Mellan ord och musik. Mellan sådant vi gör aktivt och sådant vi får ta emot. Men vi gör det tillsammans.

Text och predikan
Vi lyssnar till dagens bibeltexter och till predikan. Predikans syfte är att tolka bibeltexterna så att de blir aktuella i vår tid. Kommande söndags texter hittar du här.

Musik och psalmer
Det är gott att få lyssna till musik och att få sjunga tillsammans. Vår psalmbok innehåller ett stort antal sånger med stor variation. Psalmerna hjälper oss att tolka livet och tron. Och alla får sjunga med.

Bön
Bön är en självklar del av gudstjänsten. Här får vi enskilt och tillsammans vända oss till Gud och prata med honom. I Kyrkans förbön ber vi för världen, kyrkan och oss själva. I samband med förbönen finns också möjlighet att tända ljus. Ljuset är en påminnelse om hoppet. 

Nattvard
Nattvarden är den del i gudstjänsten där vi mest påtagligt får ta emot det som Gud ger. Han ger oss av sitt liv, vi får ta emot kraft, och ge vidare.