Löftesförnyelse
Foto: IKON

Förnyelse av vigsellöften

Ett sätt att åter få bekräfta sin kärlek till varandra.

Skälen till att förnya löftena kan vara flera. Vissa par vill visa att de inte tar varandra för givet. De får chansen att påminna sig själva och varandra om vad det är man älskar och uppskattar hos den andra parten.

Andra känner att åren i äktenskapet har inneburit stora förändringar och kanske även stora påfrestningar av olika slag. Båda har utvecklats, mognat och förändrats under åren som gått. Då blir förnyelsen av löftena ett sätt att tala om att man älskar den person partnern har blivit och inte bara den han eller hon var när man gifte sig.

En löftesförnyelse ser ofta ut i princip som en vanlig vigsel men kan också utformas helt individuellt så att den passar just er. 

Eftersom tidsåtgången för att förnya löften är den samma som för en vigsel, så behöver man boka tid i förväg. Däremot behövs det inga papper från Skatteverket eller från Svenska kyrkan där ni bor. 

Kostnaden är densamma som för vigsel. 

Innan cermonin träffar ni prästen för ett samtal som berör det gemensamma livet man har, har haft och kommer att ha tillsammans. 

Några tips: 

  • Skriv egna löftesord till varandra
  • Läs era löften själva till varandra i cermonin
  • Har ni större barn, låt dem vara aktiva i ceremonin så att de också får uttrycka sin kärlek
  • Välj personlig musik som ni uppskattar tillsammans

Boka tid för löftesförnyelse här.

Avgift för vigsel, löftesförnyelse och välsignelse över äktenskap

I eller vid Svenska kyrkan i Palma är avgiften för en vigsel, löftesförnyelse eller välsignelse 550€ under 2022. Kommer att höjas till 600€ från och med 1 januari 2023.

 

Någon annanstans på Mallorca är kostnaden 600€ under 2022. Kommer att höjas från 1 januari 2023 till 650€.

 

På Menorca, Ibiza eller på spanska fastlandet är avgiften för en vigsel, löftesförnyelse eller välsignelse 900€ plus resekostnader t/r för präst och assistent. Vi har örabatt 75% när vi reser.

 

Detaljerade instruktioner och villkor för betalningen skickas vid bokningen.