Foto: Svenska kyrkan Mallorca C Boltenstern

Ekumenik

Vi samverkar tillsammans med andra kristna samfund på Mallorca

På Mallorca finns en välfungerande och fin samverkan kristna kyrkor emellan och som resulterar i en gemensam ekumenisk gudstjänstverksamhet under januari månad varje år. Torsdagen den 19 januari 2023 kl 19:00 hålls en ekumenisk gudstjänst i Svenska kyrkan Mallorca på Avenida Joan Miró 113. Böneveckan tar år 2023 sitt avstamp i Minnesotas Kristna Råds förberedelser och firas samtidigt i ungefär 120 länder. 

Företrädare för flera kristna kyrkor på ön samlades också i november i Svenska kyrkan Mallorca för bön och till ett förmöte inför nästa års bönevecka. De goda ekumeniska relationerna går långt tillbaka, i Anglikanska kyrkan på Mallorca, finns spår av svensk närvaro. Se detalj nedan från ett av deras vackra kyrkfönster med Tre Kronor som har skapats av konstnären Nils Burwitz.

Länk, läs mer: Böneveckan för kristen enhet - Sveriges kristna råd

Fotografering godkänd av Anglikanska kyrkan Mallorca
Del av vackert kyrkfönster i Anglikanska kyrkan Mallorca målade av Nils Burwitz Foto: Svenska kyrkan Mallorca
Ekumenik i praktik, vår präst inbjuden till att läsa ur Bibeln hos Anglikanska kyrkan på 4:e advent
På 4:e advent deltog präst Annika i Anglikanska kyrkans fina Christmas Carol Service Foto: C Boltenstern