Foto: IKON

Dop

Att döpas i Svenska kyrkan Mallorca är som att döpas i Sverige.

I Svenska kyrkan Mallorca hålls dop enligt Svenska kyrkans ordning i söndagens gudstjänst eller i en separat dopgudstjänst. Naturligtvis finns det ingen åldersgräns, utan alla som vill döpas är välkomna.

Dopet är alltid avgiftsfritt i Svenska kyrkan. Det är din väg in i den världsvida kristna gemenskapen.

Dop kan förrättas på svenska och engelska. Om så önskas kan vissa inslag i dopet också genomföras på spanska. 

Församlingens präster döper såväl i Svenska kyrkan i Palma som på andra platser på de baleariska öarna (Mallorca, Menorca och Ibiza) samt på spanska fastlandet såsom i Madrid och Barcelona. 

Du är välkommen att kontakta oss för att boka dop; mallorca@svenskakyrkan.se


> Läs mer här om dopet och dess innehåll
 

.