För barn och ungdom

Barn och ungdomar är alltid välkomna i Svenska kyrkan Mallorca.

Dagar för barn och familj

Öppen förskola tisdagar kl 10-15 med start 13 september 2022