För barn och ungdom

Barn och ungdomar är alltid välkomna i Svenska kyrkan Mallorca.