Foto: IKON

Begravning

Vid dödsfall på Mallorca finns det möjlighet att hålla begravningsgudstjänst eller minnesgudstjänst i Svenska kyrkan i Palma

Begravningsgudstjänst

Vid dödsfall på Mallorca finns det möjlighet för Svenska kyrkan att hålla begravningsgudstjänst eller minnesgudstjänst i vår fina kyrka i Palma.

Anhöriga kontaktar kyrkan

När ett dödsfall inträffat meddelar de anhöriga detta till församlingen och någon av församlingens präster tar därefter kontakt för samtal.

Tacksägelse

Tacksägelse kan läsas om man så önskar vid den gudstjänst som är lämpligast för de anhöriga.

Allhelgonahelgen

Svenska kyrkan på Mallorca har ingen egen kyrkogård. I allhelgonahelgen hålls en allmän minnesgudstjänst dit alla är välkomna för att tända ljus för den eller de som avlidit och som stått en nära. 

Svenska kyrkan Mallorca kan förmedla kontakt med församlingar i Sverige

Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan kan vi förmedla kontakt med församling i Sverige. Det kan gälla begravning, minnesgudstjänst, gravsättning etc.