Gravar dekorerade med färggranna blommor på en kyrkogård.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Vårstädning på graven

Under maj månad vårstädar vi på kyrkogården och du som är gravrättsinnehavare ansvarar för din egen gravrätt

Gravlyktor ska plockas bort senast sista maj. Kvarlämnade lyktor plockas in och ställs vid staketet mot parkeringen på skogskyrkogården eller vid gravkapellet.