Foto: Albin Hillert/Ikon

Sorgegrupper

Samtalsgrupp för dig som mist någon som står dig nära. Under våren startar nya grupper.

Svenska kyrkan Malå erbjuder dig som mist någon närstående att vara med i en samtalsgrupp med andra i samma situation. I den lilla gruppen får du dela med dig av dina tankar och känslor med andra som också är i samma situation och som förstår vad det handlar om.

Här finns information om datum och platser

Om du känner att det är lättare att tala om sin sorg med präst eller diakon erbjuds även den möjligheten.