Foto: Karolina Johansson/Ikon

Samtal och stöd

Ibland blir inte livet som man tänkt sig eller man vill ha någon att prata med. Kyrkan finns här för dig genom hela livet, i med- och motgång.

Diakoni - socialt arbete

Diakoni kan enkelt uttryckas som kyrkans sociala arbete men rymmer så mycket mer...

Samtalsstöd

När livet är svårt kan du behöva prata med någon. Hör av dig till Svenska kyrkan när du vill prata med en präst eller en diakon. Du behöver inte vara kristen eller medlem i Svenska kyrkan, och det kostar ingenting. Vi finns här för dig oavsett ålder och livssituation.

Hembesöksgrupp

Vill du bidra till att minska ensamheten i Malå och byarna runt omkring? Eller vill du kanske själv få besök? Då kan Hembesöksgruppen vara något för dig.

Fika Onsdagssången Tjamstangården

Diakonigruppen

Diakonigruppen består av frivilliga och engagerade medarbetare i vår församling. Vi hjälper till i församlingsverksamhet vid olika dagträffar, symöten, kyrkfikan och uppvaktningar. 

Sorgegrupper

Samtalsgrupp för dig som mist någon som står dig nära. Under våren startar nya grupper.

Närstående till någon med psykisk ohälsa?

Svenska kyrkan Malå Sorsele och Hjärnkoll Västerbotten har samtalsgrupper för dig som anhörig till någon med psykisk ohälsa.

Ideellt arbete i Svenska kyrkan Malå

Det finns alltid något du kan bidra med i Svenska kyrkans verksamhet. Du behövs!