Foto: Aymanejed/Pixabay

Så här styrs församlingen

Församlingen styrs av förtroendevalda i Kyrkofullmäkige, Kyrkorådet och Församlingsrådet. Klicka dig vidare till något av dem och läs mer!

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är pastoratets högsta beslutande organ och beslutar i alla större frågor. Fullmäktige sammanträder två gånger per år. Här finns information om vilka personer som sitter i kyrkofullmäktige under mandatperioden 2022-2025.

Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse och sammanträder ungefär sex gånger per år. Kyrkorådet är det organ som bereder alla ekonomiska och personella frågor för fullmäktige.