Foto: Manolo Franco/Pixabay

Närstående till någon med psykisk ohälsa?

Svenska kyrkan Malå Sorsele och Hjärnkoll Västerbotten har samtalsgrupper för dig som anhörig till någon med psykisk ohälsa.

Att vara anhörig till en person med psykisk ohälsa kan många gånga gånger kännas tungt och ensamt. Därför kan det vara skönt att träffa andra i samma situation. Syftet med studiecirkeln är att du som anhörig både ska kunna ge ett gott stöd till din anhörige och själv orka med din situation.

Vi använder oss av studiecirkelmaterialet Stöd för anhöriga finansierat av Folkhälsomyndigheten och framtaget av Nka, RSMH och ABF. 

När det är dags för att starta en ny grupp kommer vi att annonsera om det.