Foto: p2722754/Pixabay

Mission

Här hittar du information om vårt internationella arbete

Ordet mission får många att tänka på de missionärer som berättade om Kristus i mindre priviligierade länder långt bort. Mission är så mycket mer.

”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut”

Matt 28:19-20

Mission omfattar hela människan: kropp, själ och ande. Därför är mission också att fira gudstjänst, att uppsöka och inbjuda människor till en kristen gemenskap, arbeta för mänskliga rättigheter, stödja fredsarbetet, miljöarbetet, hälso- och sjukvård. Både i vår närmiljö och långt borta. Alla som är döpta in i Svenska kyrkans gemenskap har tillsammans med de anställda ett ansvar att gå ut och sprida evangeliumet om Jesus.

Mission är att verka för hela skapelsens upprättelse. Det internationella arbetet i Svenska kyrkan Malå märks bland annat genom insamlingsarbetet till Svenska kyrkans internationella arbete i hela världen.

Kaffekoppar

Internationella Gruppen

I Malå församling deltar vi i Svenska kyrkans internationella arbete, som Du kanske också tänker på som Lutherhjälpen. Välkommen att läsa mer om hur vi i Malå också är delaktiga!

Lär dig mer om Fairtrade-märket och rättvis handel!

Surfa in på The House of Fairtrades hemsida och läs mer om deras arbete och Fairtrade-märket.

Ideellt arbete i Svenska kyrkan Malå

Det finns alltid något du kan bidra med i Svenska kyrkans verksamhet. Du behövs!

Pojke står på en soptipp och håller i en trasig boll.

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

"Svenska kyrkan i utlandet" är inte publicerad