Foto: Jenny Sigeman/Ikon

Gravskötsel

Gravrättsinnehavaren kan beställa gravskötsel genom Malå församling på Malås och Adaks kyrkogårdar

I normalfallet sker beställning av gravskötsel senast 30/4 innevarande år. Beställning av gravskötsel sker via pastorsexpeditionen.

Gravskötselpriser 2021
Gravskötsel 1år: 900kr
Gravskötsel 3år: 2700kr

I skötseln ingår: 

  • Plantering av sommarblommor
  • Vattning av sommarblommor
  • Ogräsrensning
  • Gödsling
  • Ny blomjord
  • Bortstädning av blommorna till hösten

Plantering av sommarblommor sker oftast till midsommar och bortstädas, beroende på vädret, någon gång i mitten av september.