Gravbrev
Foto: Viktoria Dahlström

Gravrätt

En gravplats upplåts i samband med en gravsättning utan kostnad i 25 år.

Efter 25 år kan gravrätten förlängas med 15 år i taget till en kostnad för närvarande av 1500kr.
Dödsboet är skyldig att inom 6 månader efter dödsfallet anmäla gravrättsinnehavare. Dödsboet är även skyldig att anmäla att ingen vill vara innehavare av gravrätten (7 kap 16 § Begravningslagen). När en gravrätt återlämnas återgår den till kyrkogårdsförvaltningen. Vanligen tas eventuell plantering bort direkt. 

Gravrättsinnehavare sökes
Kyrkogårdsförvaltningen har satt ut gröna skyltar på de gravplatser som saknar gravrättsinnehavare. Kontakta expeditionen om du kan ge information om de gravsatta eller deras anhöriga.

Gravstenar
Gravstenar är en privat egendom och därmed ansvarar gravrättsinnehavaren för utformningen och skötsel av gravvården. Gravrättsinnehavaren har även ansvar att stenen är säker både för besökare och för anställda. Som huvudman har kyrkan att tillse att gravrättsinnehavaren uppfyller sitt ansvar.