Foto: sarajuggernaut/Pixabay

Gemenskapsgrupper

Precis som rubriken antyder presenteras här grupper som vill bidra till gemenskap under andra former än gudstjänst, sång och musik.

Tankesmedjan och Torsdagsgemenskap

Torsdagar udda veckor kl 12.00-14.00, församlingshemmet i Malå. Välkommen!

Symöten

Gemenskap och samtal samtidigt som händerna får arbeta.

Torsdagsträff med lunch

Några torsdagar varje termin samlas vi till gemenskapsträff i församlingshemmet