Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Diakonigruppen

Diakonigruppen består av frivilliga och engagerade medarbetare i vår församling. Vi hjälper till i församlingsverksamhet vid olika dagträffar, symöten, kyrkfikan och uppvaktningar.