Foto: Krister Eriksson

Adak kyrka

Adak kyrka invigdes Kristi himmelfärdsdag den 23 maj 1963 av biskopen Ivar Hylander. I och med tillkomsten av denna kyrka fick Adak sin länge efterlängtade kyrka.

Kyrkans arkitekt var Per-Lennart Berggren i Luleå och dess byggmästare Evert Lindqvist i Bastuträsk. De tre korfönstren har utförts av konstnären Stig Pettersson bördig från Luleå

Orgeln är byggd av Grönlunds orgelfabrik. Kyrkan rymmer 60 sittplatser. Med kyrksalen blir antalet sittplatser 200. Klockstapeln uppfördes under sommaren 1963 av byggmästaren Sigfrid Tjärnlund. Den invigdes av kontraktsprost Olof Waernér den 14:e sön efter trefaldighet. Kyrkogården anlades senare och invigdes sommaren 1969.