Kontakt

Lilja Gustafsson

Lysviks församling

Kyrkoherde

Anna-Karin Lisell

Lysviks församling

kanslist, pastorsexpeditionen

Tobias Wärja

Lysviks församling

Kantor

Mattias Boström

Lysviks församling

Vik kantor

Monicka Lindberg

Lysviks församling

Barnledare/ husmor/ lokalvård

Jörgen Nilsson

Lysviks församling

Kyrkogårds- och kyrkvaktmästare

Peter Nordin

Lysviks församling

Kyrk - och kyrkogårdsvaktmästare