Musik & Körverksamhet

 

Kyrkokören
Lysviks kyrkokör består av ett tjugotal glada sångare. Vi sjunger i gudstjänster både i Lysviks kyrka och på andra platser i församlingen. Vi försöker att göra några konserter/musikgudstjänster per år själva eller med andra körer, ibland med inbjudna gäster.
Kom med du också ! Vi ställer inga krav annat än att du vill ha roligt med oss och musiken!
Tobias Hellström Wärja  
0565 - 802 94 
 
 
 

Övrig musikverksamhet
Har du idéer för musikverksamheten i församlingen är du välkommen att höra av dig till oss. Vi tar med stor tacksamhet emot förslag på konserter, utveckling av körverksamheten, gudstjänstmusik och nya aktiviteter inom musikområdet som du tycker skulle vara intressant. Slå en signal, skicka e-post eller kom förbi församlingshemmet.