Kyrkogårds - förvaltningen

                         Kontaktuppgifter

Kyrkogårdsförvaltningen                   0565 - 800 09

Peter Nordin                                          0565 - 802 95

Peter.Nordin2@svenskakyrkan.se

Jörgen  Nilsson                                      0565 - 802 96

jorgen.p.nilsson@svenskakyrkan.se