Kondoleanser

Kondoleansgåva till Lysviks Församling. Inkomna medel går till  gratulationer , julblommor och utsmyckning i Kyrkan.

Kondoleansombud 

Pastorsexpeditionen    0565 - 800 18
Elly Sjögren                   0565 - 801 01
Gunnel Eriksson            0565 - 830 02
Gunilla Eriksson            0565 -  810 18
Ann-Sofie Turtola        0565 - 850 29

Betala gärna på
BG 385 - 2068                                                                                                      Swish-nr. 123 593 28 68