Gravstenssäkerhet

                          Gravstenarnas säkerhet på Lysviks  Kyrkogård

Efter den tragiska dödsolyckan när ett barn fick en gravsten över sig och dog, har vi på kyrkogården ökat våra insatser när det gäller säkerheten på vår kyrkogård. Arbetet med att kontrollera och rikta gravstenar är ett ständigt pågående arbete. Vi kommer att skicka ut ett brev till gravrättsinnehavaren om att stenen ej är säker.

Gravrättsinnehavaren  har skyldighet att se till att gravstenen blir omdubbad och återuppsatt.

I dag används det endast rostfria ståldubb. Tidigare använde man både rördubb och även i vissa fall aluminiumdubb. Det är oftast dessa tidigare monterade gravstenar som kan vara ett bekymmer idag. Rördubben kan ha rostat sönder och aluminiumdubben är för vek.

Kyrkogårdspersonalen vill uppmana gravrättsinnehavarna och personer som befinner sig på våra kyrkogårdar att inte själv börja undersöka hur stabilt gravstenen är monterad. I normala fall så är det ingen fara om gravstenen lutar något eller har lite större vickmån. Använder man för mycket kraft när man känner på gravstenen kan rördubben gå av, men även jordens brist på bärighet  kan då leda till att gravstenen riskerar att falla. I värsta fall kan gravstenen falla omkull när man kontrollerar den och en personskada uppstå.                                                         Om ni har några frågor ring 0565 – 800 09