Församlings-hemmet

Hyra av församlingshemmet,övre eller nedre plan.
Taxor inom Lysvik församling fr o m 1 januari  2016
Ingen lokalhyra tas ut vid dop. Nya medlemmen hälsas på detta sätt välkommen in i församlingen.
Vid vigsel eller begravning  500:-
Övrig uthyrning enl. överenskommelse. 
Den som hyr församlingshemmet ansvarar för att städningen blir utförd. Om städningen ej är utförd kommer den att debiteras.
Hyra av bordsduk   100:-/styck
För församlingshem gäller att torsdagar, fredagar, lördagar och söndagar dagtid i första hand reserveras för egen verksamhet.

Ingen hyra tas ut av ideella föreningar, körer, organisationer, o dyl vilka disponerar lokalerna avgiftsfritt för egen verksamhet enl. uppgörelse.
Lokalen skall återställas i det skick den togs i bruk. 

 

Till Er som hyr/lånar/använder er av församlingshemmet.

Lokalerna skall städas och återställas efter lån:

*Bord och stolar återställs.
*Bord torkas av, golvet sopas/dammsugs från synligt skräp.
   Städmaterial m.m finns innanför köksingången.
*Porslin diskas och återställs, maskiner rengörs.
*Sopor slängs i soptunna utanför köksingången. 
  Sopsortering finns innanför köksingången.
*Stäng alla fönster, övre/nedre plan.
*Stäng av luftkonditioneringen om den varit i bruk.
*Hissa upp markiser om de varit använda.
*Se till att alla dörrar är låsta när ni lämnar lokalen genom huvudingången.
 *Nycklar lägger i vita lådan utanför huvudingången.

Ev. fel på maskiner/utrustning, sönderslaget porslin och dyl. rapporteras till församlingen.

Om man önskar låna något från församlingshemmet sker detta i samråd med personal innan lån sker.

Starksprit får inte serveras i lokalerna.
Lokalen får disponeras längst till 22.00.

I hyran ingår el, vatten, lån av befintliga köksmaskiner, lån av porslin och lån av städutrustning.

I hyran ingår inte dukar, ljus, servetter och städning.

Dukar kan hyras,100kr/st. Församlingshemmet ansvarar för tvätt.

                                                                                       Lysviks församling