Begravningsombud

Begravningsombud

Begravningsombudet hjälper dig som inte tillhör Svenska kyrkan att tillgodose dina intressen i samband med en begravning.

Det kan handla om att ombudet föreslår att den som är huvudman för begravningar bör förändra verksamheten utifrån olika behov som påtalas. Ombudet håller också kontakt med andra trossamfund.

Begravningsombudet ska också ha kunskap om och förståelse för olika religioner och deras begravningsseder.

Kontakt
Olle Edgren
E-post: olle.edgren@hotmail.com
Tel: 070-537 42 00
Videvägen 15
686 31 Sunne