PU - kurs

Personlighetens upprättelse - För ett helare liv

Upplägg

Kursen består av 6 samlingar som hålls i  i Lysekils kyrka så det är på ett sätt en intensivkurs. Vi tror att det gör det möjligt för fler att delta men att det också är viktigt att ta tag i det som händer med oss ganska omgående.

Varje samling börjar med kvällsmacka och tillfälle till frågor, som följs av lovsång. Därefter är det en kortare undervisning utifrån kvällens tema. Samlingen avslutas med att var och en som vill, erbjuds personlig förbön eller själavårdssamtal av utbildade förebedjare/själavårdare. Det erbjuds ingen gruppdiskussion utan var och en får arbeta med sig själv, Gud och en förebedjare om man önskar.


Flera församlingsbor har gått kursen mer än en gång och det är bra idé. Man är välkommen med även om man gått kursen tidigare

Man ska vara över 18 år för att gå kursen och det krävs att det är minst 15 deltagare för att genomföra kursen.
Kostnad 150 kr.

PU kurs för ett helare liv

I kursen ”Personlighetens Upprättelse” fokuserar vi våra blickar och förväntningar på en god Gud, som vill hela oss från de negativa händelserna i våra liv, de händelser som kanske har skapat sår, rädslor, besvikelse, brist på självförtroende och som i sin tur, kan bädda för många fysiska sjukdomar.

Hela och upprätta

Kursen bygger på bibeln och på vårt förtroende för Gud att han kan och vill hela och upprätta och frälsa den som kommer till honom. Det är ingen psykoterapi eller annan counselling inom det området.
Kursen har utvecklats i Kornhillkyrkan, Halmstad av Per-Eive Berndtssom och använts där under 15 år.

Aktuell kurs:

I dagsläget är inte nästa kursstart planerad. Hör gärna av dig om du är intresserad av att delta i en PU-kurs.