Foto: Magnus Aronson /Ikon

Konfirmand - Praktiska frågor

Nyhet Publicerad Ändrad

Behöver jag vara döpt eller kostar det något?

Att vara konfirmand är gratis.

Alla kostnader för veckosamlingar, läger och övriga aktiviteter betalas genom kyrkoavgiften. Detta gäller även om du inte bor i Lysekils pastorat, då täcks kostnaderna av en clearingavgift som betalas av den församling där du är bosatt.

Behöver jag vara döpt?

För att vara konfirmand behöver du inte vara döpt och det brukar oftast vara ett antal konfirmander som inte är döpta. Någon gång under konfirmandläsningen, innan konfirmationen i maj, har vi dop. 

Medlem i Svenska kyrkan

För att vara konfirmand krävs inte att varken du eller dina föräldrar är medlemmar i Svenska kyrkan. I samband med konfirmationen upptas du som medlem om du inte redan är det.