Vårterminen-21

Lysekils församling

Nu är vi i slutet av vårteminen 2021

Under de närmaste veckorna lägger vi ut den information som vi kan kring församlingens verksamhet.

Tills vidare:

  • Inga gudstjänster är offentliga. 
  • Möjlighet till enskild nattvard finns varje söndag 12.45-13.45.
  • Vardagsverksamheten är vilande ännu ett tag men det som går att upprätthålla digitalt startar vecka 3 igen.
  • Konfirmanderna får information via mejl vad som gäller för dem.

Praktisk hjälp

Behöver du hjälp med handling, apoteksärenden eller annat så ring:
diakonihjälp 0523-293273

Har du frågor så kontakta: