Foto: Anders Berholt

Lyshults kyrkogård

Grundsunds nya kyrkogård.

Lyshults kyrkogård

Detta är Grundsunds nya kyrkogård. Här finns gravplatser för både kista och urna att tillgå. Här finns även en minneslund och en askgravplats. Vaktmästeriet har här ett litet förråd men här finns ingen ständig bemanning.

Här finns en allmän toalett.

Lyshults kyrkogård. Foto: Anders Berholt
Minneslunden på Lyshults kyrkogård. Foto: Anders Berholt
Lyshults askgravplats. Foto: Anders Berholt