Foto: Anders Berholt

Lyse kyrkogårdar

Placerad intill Lyse kyrka och Lyse kyrkoruin.

Lyse kyrkogårdar

Samtliga Lyses 5 kyrkogårdar ligger placerade runt Lyse kyrka. Kyrkogård 1 & 2 ligger runt Lyse kyrkoruin som är Lyses äldsta kyrka. De andra ligger vid nuvarande kyrka och församlingshem. I Lyse finns möjlighet både till kist- och urngravplatser. Här finns också en minneslund och en askgravplats.

Minneslunden i Lyse Foto: Anders Berholt
Lyse kyrkogård Foto: Anders Berholt
Askgravplatsen i Lyse Foto: Anders Berholt
Kyrkogården vid Lyse kyrkoruin Foto: Anders Berholt
Gamla kyrkogården intill Lyse kyrkoruin Foto: Anders Berholt
Rest minnessten över förlista fiskare och sjömän. Foto: Anders Berholt