Foto: Anders Berholt

Kyrkviks kyrkogård

Belägen strax nedanför Lysekils kyrka

Kyrkviks kyrkogård

Detta är Lysekils äldsta kyrkogård. Den är belägen i centrum strax nedanför Lysekils nuvarande kyrka. På denna plats låg både Lysekils första (1500-talet) och andra kyrka (år 1790) men kvar idag är det endast en liten kyrkogård med gamla och nyare gravar. Här finns inga nya gravplatser för utlämning men däremot finns en minneslund och en askgravplats.

Minnessten över sjömän och fiskare som omkommit på havet. Foto: Anders Berholt
Kyrkviks minneslund Foto: Anders Berholt
Kyrkviks askgravplats Foto: Anders Berholt
Kyrkviks kyrkogård Foto: Anders Berholt
Kyrkviks kyrkogård Foto: Anders Berholt