Foto: Anders Berholt

Grundsunds kyrkogård

Mitt i Grundsund.

Grundsunds kyrkogård

Denna kyrkogård är belägen runt Grundsunds kyrka. Här finns inga nya gravplatser men man kan få ta över en återlämnad gravplats.

Grundsunds kyrkogård Foto: Anders Berholt
Minnessten vid Grundsunds kyrka Foto: Anders Berholt