Gåsö kyrkogård

Belägen på ön Gåsö utanför Skaftö.

Gåsö kyrkogård

På den egna ön Gåsö, utanför Skaftö och utan fast förbindelse med fastlandet, finns en liten kyrkogård bestående av en äldre och en nyare del. På den nyare delen finns nya gravar men då endast för urnor. Tidigare fanns det ett kapell på ön men det är sedan några år upplåtet till Gåsö samhällsförening.