Foto: Joel Berholt

Brastads gamla kyrkogård

Strax intill Brastads nuvarande kyrka.

Gamla kyrkogården - Brastad

Här låg Brastads gamla kyrka men nu finns endast kyrkogården med anor från 1500-talet kvar.

Brastad gamla kyrkogård Foto: Anders Berholt
Brastad gamla kyrkogård Foto: Anders Berholt