Fiskebäckskils kyrkogård

I Fiskebäckskils blickfång.

Fiskebäckskils kyrkogård

En liten kyrkogård belägen precis vid Fiskebäckskils kyrka. Här finns inga nya gravplatser men man kan få ta över en återlämnad gravplats.

Fiskebäckskils kyrkogård