Foto: Anders Berholt

Enskild nattvard - Lyse

Möjlighet till en stilla mässa enskilt.

Drop-in

En konsekvens av Corona pandemin är att vi nu inte firar några offentliga gudstjänster i pastoratet. Däremot firas stängda gudstjänster med församlingspersonal. I samband med söndagens gudstjänst finns det tillfälle att komma till kyrkan och ta emot enskild nattvard.

Lyse kyrka:
Söndagar kl. 17.30-18:00