Foto: Anders Berholt

Dalskogens Kyrkogård

Lysekils nya kyrkogård

Dalskogens Kyrkogård

Detta är Lysekils nya och mest aktiva kyrkogård. Här finns både gamla och nya gravar både för kist-och urngravsättningar. Här finns även en minneslund och två askgravplatser. På kyrkogårdens område ligger även Dalskogens kapell vilken är flitigt använd både till kyrkliga och borgerliga begravningsakter. I kapellet finns församlingens bisättningslokaler och det finns likaså frys och kylmöjligheter för kistor och urnförvaring.

 

Expedition

Här ligger även vår expedition för begravnings- och kyrkogårdsärenden. 
Öppettider: 7.00 - 15.30

Dalskogens klockstapel Foto: Anders Berholt
Dalskogens askgravplats Foto: Anders Berholt
Minneslunden på Dalskogens kyrkogård Foto: Anders Berholt
Dalskogens kapell Foto: Anders Berholt
Dalskogens kyrkogårdsexpedition Foto: Anders Berholt