Foto: Anders Berholt

Bro kyrkogård

Vackert placerad intill Bro kyrka.

Bro kyrkogård

Detta är Pastoratets äldsta kyrkogård med anor från 1200-talet. Placerad intill Bro kyrka. En nyare del finns väster om kyrkan. Här finns kist- och urngravar samt en minneslund. 

Bro kyrkogård entré. Foto: Anders Berholt
Fontänen på Bro kyrkogård. Foto: Anders Berholt
Bro kyrkogård. Foto: Anders Berholt
Bro kyrkogård. Foto: Anders Berholt