Foto: Anders Berholt

Åkerbräckans kyrkogård

Denna kyrkogård ligger vid Lysekils infart vid hamnområdet Fridhem.

Åkerbräckans kyrkogård

Denna kyrkogård är belägen vid Lysekils vackra infart intill hamnområdet Fridhem. Här finns inga nya gravplatser men man kan överta en återlämnad gravplats. Kyrkogården ligger i en sluttning ut mot Gullmarsfjorden och här finns ca 1 200 gravplatser varav flera är stora stenmonument.

Åkerbräckans kyrkogård Foto: Anders Berholt