Viktoriagården

Foto: Olle Thoors

Viktoriagården är det röda huset bakom Björksele kyrka. Församlingsgården invigdes 27/2 1972 av biskop Stig Hellsten och fick sitt namn efter det barn som döptes vid invigningen. Här finns kök, samvarorum, wc och kontor. Huset används till veckoverksamheter för alla åldrar, minnesstunder och särskilda arrangemang. Under vinterhalvåret firas de flesta distriktets gudstjänster i Viktoriagården istället för i Björksele kyrka.

Nu finns vi på Facebook: www.facebook.se/svenskakyrkanbjorkselekristineberg