Stödgrupper

stödgrupper


Alla behöver hjälp och stöd någon gång i livet. Det kan ske genom enskilda samtal med professionella handledare eller genom en gruppverksamhet.


I en grupp träffas människor med liknande erfarenheter och delar sina liv med varandra. I våra grupper finns alltid en handledare som planerar, strukturerar och handleder träffarna.
Samtal i grupp har visat sig ha många positiva sidoeffekter. Som deltagare vinner man, inte bara gemenskap utan också delandets glädje. Att lyssna på andra med liknande erfarenheter av livet, ger en tröst, för man är inte ensam i sin situation. När vi delar med oss av vårt eget så lär vi också känna oss själva bättre och få en möjlighet att utvecklas.
Det har visat sig att man kan få nya vänner för livet.