S:t Mikaelsgården

Foto: Olle Thoors

S:t Mikaelsgården är vårt församlingshem.

I källarvåningen sker det mesta av centrumdistriktets vardagsverksamhet; Liten & Stor, Prick & Streck, KYRKis, konfirmander, Kyrkans Unga, S:t Mikael Asyl, körövningar och en hel del annat. Här finns också några av medarbetarnas kontor.
På övervåningen finns Stora salen, Blå rummet och S:t Mikaels kapell. Här sker större samlingar av olika slag; konserter, körövningar, minnesstunder, sorgegrupper, bönestunder m m.