Sankta Anna underjordskyrka

90 meter ner i berget finns en förunderlig kyrka

Foto: Olle Thoors

Historien med Sankta Anna
Underjordskyrka började redan 1946. Efter en sprängsalva den 29
november på 107 meters djup uppenbarades något märkligt. När gruvarbetaren Albert Jönsson som började sitt skift kl fem på morgonen gick in i bergsutrymmet upptäckte han en Kristusliknande skimrande bild i berget. Eftersom många människor ville komma ner för att besöka platsen och gruvdriften stördes kom utrymmet så småningom att fyllas igen, men först efter att man fotodokumenterat det märkliga.

1985 beslutades att man skulle bygga en underjordskyrka på 90 meters djup. Genom att staten och kommunen gick in och stöttade projektet kunde den så byggas. 1990 invigdes anläggningen som inrymmer en kyrksal med plats för c:a 100 personer. På korväggen målades en kopia av Kristusgestalten som den uppenbarades 1946. Anläggningen inrymmer också en serveringslokal, souvenirförsäljning, samt en visningsdel som visar gammal brytteknik och maskiner.


2000 renoverades Underjordskyrkan med bl.a. ny belysning. Kyrkbänkarna som tidigare fanns i den nu nedlagda Vinlidens kyrka i Lycksele församling, står numera här.


För mer information gällande öppettider m m kontakta:


Underjordskyrkan
Nervägen 6
920 40  KRISTINEBERG

0953-204 54 eller 070-348 79 09
www.underjordskyrkan.se